Weź udział w konkursie SOW-ik2016


ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w konkursie SOW-ik`2016. Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Prezes Stowarzyszenia Centrum Wsparcia i Profilaktyki działającego przy SOW w Korytnikach, zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w corocznym konkursie SOW-ika i SUPER SOW-ika.

Konkurs jest adresowany do osób szczególnie angażujących się w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, reagujących oraz bezpośrednio zaangażowanych w pomoc osobom w potrzebie. 

Udział w konkursie – zgłoszenie kandydata jest swoistym wyróżnieniem, nagrodą w postaci możliwości zdobycia statuetki przez osobę szczególnie zaangażowaną w pomoc i pracę na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie.

Ustanowiona nagroda – wyróżnienie, jest częścią naszej misji wyrażania wdzięczności
i przekazywania podziękowań tym, których na co dzień być może nie widać, jednakże codziennie z wielkim zaangażowaniem wspierają osoby krzywdzone i doświadczające przemocy. To właśnie ich pomoc, przychylność, aktywna postawa i ogromny wkład pracy sprawiają, że powraca wiara w poprawę życia ofiar przemocy w rodzinie. A rodzina to najważniejsza instytucja naszego kraju, tym samym warto zadbać aby
w niej działo się tylko dobrze…

W załączeniu: KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA DO NAGRODY

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów mija: 21 listopada 2016 r. (poniedziałek, do godz. 15.00)

Forma zgłoszeń: pocztą tradycyjną lub elektroniczną (adresy podane są na kartach zgłoszeń)

Posiedzenie Kapituły konkursowej odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2016 r.

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronach ośrodka i stowarzyszenia oraz fb: www.sow-korytniki.pl oraz www.scwip.pl

Ponadto osoby te otrzymają oficjalne zaproszenie na uroczystą Galę wręczenia statuetek i wyróżnień, która w tym roku odbędzie się w ramach Konferencji Wojewódzkiej poświęconej Jubileuszowi 10-lecia działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Województwie Podkarpackim, w dniach 8-9.12.2016 r.

Gościem specjalnym i głównym prelegentem konferencji będzie Luis Alarcon Arias