Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: ...

Przeczytaj wiecej...

Prawa dla ofiar przemocy seksualnej

„Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania. Celem projektu, który jest realizowany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2013-2015, jest zwiększenie dostępności informacji o prawach osób, które doświadczyły przestępstw seksualnych, jak również zwiększenie kompetencji odpowiednich służb w tym zakresie. ...

Przeczytaj wiecej...

Czym jest Stalking?

Napisał SMS-a, że do mnie przyjdzie. Wtedy zaczęłam się bać Zaczęło się od głuchych telefonów. Zawsze z jednego numeru, kilkadziesiąt połączeń dziennie. Telefon Joanny zaczynał dzwonić rano i kończył... też rano. - Właściwie nie było przerw – wspomina Joanna, ofiara stalkera. Czym jest stalking i jak Joanna poradziła sobie z prześladowcą? ...

Przeczytaj wiecej...

Zgłaszanie przemocy domowej

Polskie prawo w sposób jednoznaczny zabrania stosowania przemocy a także wszelkich zachowań podejmowanych na szkodę bliskich osób. Oznacza to, że jeśli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub jesteś świadkiem i masz wiedzę, że w jakiejś rodzinie dochodzi do zachowań przemocowych, to prawo stoi po Twojej stronie. ...

Przeczytaj wiecej...

Pomoc medyczna dla pokrzywdzonych przemocą

Przemoc jest zjawiskiem bardzo złożonym. Przybiera różne formy: ekonomiczną, emocjonalną, seksualną. Jednak najbardziej „nagłośnioną i medialną formą w świadomości społecznej jest przemoc fizyczna. O jej widocznych skutkach informują kampanie medialne takie jak „Bo zupa była za słona z 1997 roku, „No Women is Immune to Domestic Violence , projekt fotograficzny Alexsandro Plombo z tego roku. ...

Przeczytaj wiecej...

Minimalne standardy w zakresie prawa, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw

Każdego roku blisko 75 mln obywateli państw Unii Europejskiej pada ofiarą przestępstwa (szacunku Komisji Europejskiej). Przyjęta 14 listopada 2012 r. dyrektywa ustanawiająca minimalne standardy w zakresie prawa, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw ujednoliciła zasady ich traktowania na terenie Unii Europejskiej. Zniesienie granic i możliwość swobodniejszego przemieszczania się mieszkańców sprawiły, że konieczne stały się zmiany w prawie, które umożliwiłyby równe traktowanie ofiar przestępstw bez względu na kraj, w którym obecnie przebywają oraz traktowanie ich bez dyskryminacji i z szacunkiem.

Czytaj więcej: Minimalne standardy w zakresie prawa, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie


37-741 Krasiczyn
Korytniki 14
Tel./Fax.:16 671 85 94
e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl


 soskorytniki

 10663916

Dołącz do nas Facebooku