Przemoc w rodzinie jest jedną z najczęstszych dysfunkcji społecznych prowadzącą do występowania chorób psychosomatycznych i wpływającą na obniżenie stanu zdrowia całego społeczeństwa. Przemoc wobec dzieci prowadzi do występowania objawów chorobowych nazywanych zespołem dziecka krzywdzonego i jest zjawiskiem społecznym rozpatrywanym na płaszczyźnie psychologicznej, medycznej i prawnej, a nie tylko etycznym problemem rozwiązywanym wewnątrz samej rodziny przez opiekunów dziecka i zależnym od ich woli, stopnia edukacji czy metod wychowawczych. Z punktu widzenia medycznego, krzywdzenie dziecka jest szerokim pojęciem obejmującym krzywdzenie fizyczne, emocjonalne, seksualne, i szczególnie zaniedbanie. Skutki krzywdzenia dziecka pozostają na długie lata w sferze fizycznej i psychicznej.

Nasi podopieczni mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie w zorganizowaniu niezbędnych wizyt lekarskich w miarę możliwości staramy się zapewnić transport do placówek oraz towarzyszymy podczas wizyt.

Skip to content