19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Opublikowane przez Honorata w dniu

Jak co roku przez pierwszych dziewiętnaście dni listopada prowadzone są działania edukacyjne i profilaktyczne zmierzające do zwiększania świadomości i umiejętności umożliwiających skuteczne przeciwstawianie się przemocy. Co ważne, kampania jest prowadzona co roku na całym świecie. Inicjatywa jest koordynowana przez genewską organizację zajmującą się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę i uczyć widzieć więcej oraz lepiej.

Jak co roku przez pierwszych dziewiętnaście dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z różnymi podmiotami z całej Polski prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne zmierzające do zwiększania świadomości i umiejętności umożliwiających skuteczne przeciwstawianie się przemocy.

Patronat nad wydarzeniem objęło Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ oraz dwumiesięcznik „Niebieska Linia”.

Więcej informacji na stronie: http://podrugie.pl/budujemy-lepszy-swiat/.

Skip to content