Spotkanie świąteczno-noworoczne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach

W dniu 5 stycznia 2018 r. Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wziął udział w corocznym spotkaniu opłatkowym w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach. Udział w tej uroczystości wzięli również; ks. Arcybiskup Adam Szal, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Posłowie na Sejm RP Andrzej Matusiewicz i Piotr Uruski, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyny Podhalicz, Starosta Przemyski Jan Pączek, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański oraz 23 kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Podkarpacia, a także przedstawicieli instytucji współpracujących z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem oddział w Przemyślu. (więcej…)

Uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne

Tradycyjne jak co roku, w Przemyskiej Bibliotece Publicznej 28 grudnia br. odbyło się spotkanie opłatkowe którego gospodarzami byli Prezydent Miasta oraz Starosta Przemyski. Udział wzięli zaproszeni goście, m.in. posłowie Ziemi Przemyskiej, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele instytucji i organizacji działających w mieście i powiecie przemyskim, w tym jednostek policji, wojska, straży granicznej, straży pożarnej i miejskiej oraz służby celno – skarbowej.. Życzenia świąteczne i noworoczne przekazali zebranym również dwaj przemyscy metropolici: Abp. Adam Szal oraz Abp Eugeniusz Popowicz, wspomagani w modlitwie przez Kapelana Garnizonu Przemyśl ks. ppłk Marcina Kwiatkowskiego. (więcej…)

Skip to content