Zaangażuj się w kampanię „Biała Wstążka’ 2020”

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

serdecznie zaprasza

KAŻDEGO MĘŻCZYZNĘ

Młodego chłopaka, Nastolatka, Dorosłego i Seniora

do zaangażowania się w tegoroczną edycję kampanii społecznej  „Biała Wstążka’ 2020” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet.

Termin kampanii związany jest z 16-oma dniami przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, a kluczowe daty akcji to

25 listopada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet
i 10 grudnia –Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

W tym czasie, mężczyźni biorący w niej udział, noszą białe wstążeczki symbolizujące zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Tegoroczna edycja kampanii nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na konieczność radzenia sobie z rodzinnymi dramatami wywołanymi przemocą w rodzinie w dobie ogólnoświatowej pandemii covid-19.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Nas wszystkich tegoroczna kampania promowana jest głównie na stronie Ośrodka oraz Facebooku.

Zwracamy się do Mężczyzn z prośbą o przyłączenie się do podnoszenia świadomości społecznej w zakresie problemu stosowania przemocy
w rodzinie, poprzez symboliczne umieszczenie symbolu kampanii,
tj. „BIAŁEJ WSTĄŻKI” na prywatnym profilu Facebooka, jak również propagowanie akcji w gronie znajomych.

DZIĘKUJEMY
Dyrektor
i pracownicy SOW w Korytnikach
   

Rusza konkurs SOW-ik i SUPER SOW-ik`2020

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Korytnikach

ZAPRASZA

 wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w corocznym

konkursie SOW-ika i SUPER SOW-ika.

Konkurs adresowany jest do osób szczególnie angażujących się w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, reagujących oraz bezpośrednio zaangażowanych w pomoc osobom w potrzebie.

W bieżącym roku kalendarzowym – wyróżnienie – nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na konieczność radzenia sobie z rodzinnymi dramatami wywołanymi przemocą w rodzinie w dobie ogólnoświatowej pandemii COVID-19.

Zgłoszenia kandydata do nagrody – można dokonać pobierając kartę zgłoszeniową.

  Na stronie Ośrodka oraz Facebooku – można zapoznać się z listą laureatów

Nagrody SOW-ik i SUPER SOW-ik w latach 2014 – 2019.

Skip to content