9 edycja Kampanii „Biała Wstążka” w mieście Przemyśl i Powiecie Przemyskim.

Opublikowane przez Honorata w dniu


Niniejsza inicjatywa od samego początku jest realizowana przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Od czego zaczęła się „Biała wstążka”? To pomysł i inicjatywa kanadyjskich mężczyzn, którzy w 1991 roku postanowili włączyć się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol akcji wybrali białą wstążkę – znak niewinności.
Biała Wstążka świadczy o tym, że cyt: „mężczyźni nie będą sprawcami przemocy i będą się przeciwstawiać wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni w Kanadzie 100 000 mężczyzn założyło białą wstążeczkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Do tegorocznej akcji włączyli się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, którzy będą nas wspierając w dekorowaniu białymi wstążkami pracowników Ośrodka i wolontariuszy oraz inne osoby zaangażowane w akcję. Spotkacie nas w Urzędach oraz ulicach miasta w dniu 26 listopada 2018 r. 

zapraszamy do wysłuchania krótkiego podcastu na temat akcji:

 

Skip to content