Zaangażuj się w kampanię „Biała Wstążka’ 2020”

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

serdecznie zaprasza

KAŻDEGO MĘŻCZYZNĘ

Młodego chłopaka, Nastolatka, Dorosłego i Seniora

do zaangażowania się w tegoroczną edycję kampanii społecznej  „Biała Wstążka’ 2020” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet.

Termin kampanii związany jest z 16-oma dniami przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, a kluczowe daty akcji to

25 listopada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet
i 10 grudnia –Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

W tym czasie, mężczyźni biorący w niej udział, noszą białe wstążeczki symbolizujące zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Tegoroczna edycja kampanii nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na konieczność radzenia sobie z rodzinnymi dramatami wywołanymi przemocą w rodzinie w dobie ogólnoświatowej pandemii covid-19.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Nas wszystkich tegoroczna kampania promowana jest głównie na stronie Ośrodka oraz Facebooku.

Zwracamy się do Mężczyzn z prośbą o przyłączenie się do podnoszenia świadomości społecznej w zakresie problemu stosowania przemocy
w rodzinie, poprzez symboliczne umieszczenie symbolu kampanii,
tj. „BIAŁEJ WSTĄŻKI” na prywatnym profilu Facebooka, jak również propagowanie akcji w gronie znajomych.

DZIĘKUJEMY
Dyrektor
i pracownicy SOW w Korytnikach
   

Rusza konkurs SOW-ik i SUPER SOW-ik`2020

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Korytnikach

ZAPRASZA

 wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w corocznym

konkursie SOW-ika i SUPER SOW-ika.

Konkurs adresowany jest do osób szczególnie angażujących się w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, reagujących oraz bezpośrednio zaangażowanych w pomoc osobom w potrzebie.

W bieżącym roku kalendarzowym – wyróżnienie – nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na konieczność radzenia sobie z rodzinnymi dramatami wywołanymi przemocą w rodzinie w dobie ogólnoświatowej pandemii COVID-19.

Zgłoszenia kandydata do nagrody – można dokonać pobierając kartę zgłoszeniową.

  Na stronie Ośrodka oraz Facebooku – można zapoznać się z listą laureatów

Nagrody SOW-ik i SUPER SOW-ik w latach 2014 – 2019.

Pomoc Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie dla naszej placówki

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach w imieniu wszystkich osób korzystających z naszej pomocy oraz pracowników Ośrodka składa podziękowania Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie za otrzymane środki ochrony osobistej, w ramach projektu „Liderzy kooperacji”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna, zadanie nr 5 – działania dodatkowe w walce z koronawirusem. (więcej…)

„Twój parasol” – aplikacja na smartfona, która pomoże ofiarom przemocy

 

Powstała pierwsza aplikacja w Polsce, która ma pomóc ofiarom przemocy domowej. „TWÓJ PARASOL” – to darmowa aplikacja mobilna, dzięki której osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

Aplikacja pozwala m.in. w dyskretny sposób skontaktować się z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail lub błyskawicznie wybrać nr telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Ponadto zawiera również informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym.

Aplikacja dla niepoznaki pokazuje informacje pogodowe zgodnie z lokalizacją urządzenia lub inną wybraną przez użytkownika, jednak gdy nastąpi dwukrotne stuknięcie w ikonę uruchamia się „ukryte” menu.

Można ją pobrać bezpłatnie na telefon poprzez:

Więcej o aplikacji "Twój Parasol"

Na ikonie pomarańczowo-żółty parasol. W opisie: bądź gotowy na zmianę pogody. Ale jak ściągniesz tę aplikację i dwa razy klikniesz na słońce, to zmieni się wszystko.

"Twój Parasol". Tak nazywa się aplikacja, którą w grudniu uruchomili stołeczni policjanci. I pewnie nie wiedzieli, że kilka miesięcy później ofiarom przemocy domowej, będzie potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Jeszcze niedawno, kiedy w domu robiło się źle, można było przynajmniej wyjść. Przewietrzyć się, powiedzieć, że zapomniało się mleka w sklepie albo że ma się coś ważnego do załatwienia. Wyjść i poszukać pomocy. Uciec od oprawcy.

Teraz jest inaczej. Jest pandemia. Żyjemy w izolacji. Ofiary zamknięte są z katami w czterech ścianach.

Telefonów na "niebieską linię" jest dwa razy tyle, co w ubiegłym roku w tym czasie. Coraz częściej dzwonią dzieci. - Sytuacja osób pokrzywdzonych przemocą, z uwagi na przymusową izolację, jest bardzo trudna. Kiedyś w sytuacji zagrożenia swojego życia mogły one choćby wyjść na zewnątrz. Teraz, siłą rzeczy, zostały zamknięte ze swoimi oprawcami. Wiele możliwości szukania pomocy sprzed pandemii zostało ukróconych. Właśnie dlatego ważne jest stworzenie dodatkowego systemu bezpieczeństwa - na czele z kodami, słowami kluczami w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia - żeby taka osoba nie czuła się pozostawiona sama sobie – zwraca uwagę Paulina Szczupaczyńska z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia. 

Kiedy pytam ją, czy zna aplikację "Twój Parasol" odpowiada: tak, znam i musi ją poznać więcej osób!

Parasol kojarzy się z bezpieczeństwem

Aplikacja do złudzenia przypomina te pogodowe. Na ikonie startowej pomarańczowo-żółty parasol. I opis: bądź gotowy na zmiany pogody. - Zależało nam, aby była dyskretna, dodatkowo parasol sam w sobie ma symboliczne znaczenie, kojarzy się z bezpieczeństwem - mówi Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej policji, który pracował przy stworzeniu "parasola".

Po otwarciu aplikacji na ekranie widzimy temperaturę. Ale wystarczy dwa razy uderzyć palcem w ekran, a zostaniemy przeniesieni do całkiem innych funkcji, skierowanych dla ofiar przemocy domowej. - Ogromną siłą tej aplikacji jest to, że działa w dwóch trybach: jawnym i ukrytym. W celu zapewnienia dyskrecji jawną częścią aplikacji są dane pogodowe. Natomiast tryb ukryty to jest ten tryb, kiedy użytkownik, może wysłać prośbę o pomoc – opisuje Paulina Szczupaczyńska.

Już w trybie niejawnym możemy robić notatki, które, kiedyś wykorzystamy w sądzie, zdjęcia, filmy, nagrywać dźwięk.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Korytnikach – pomoc ofiarom przemocy 24h

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach to całodobowe wsparcie osobom doświadczonym zjawiskiem przemocy. Pomimo stanu pandemii COVID-19 jesteśmy dla Państwa niosąc bezpłatną pomoc i wsparcie.

A więc jeśli jesteś:

 • osobą doswiadczającą przemocy;
 • świadkiem przemocy;
 • potrzebujesz wsparcia i pomocy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Znajdziesz nas w miejscowości Korytniki 14. Miejscowość położona jest na terenie Gminy Krasiczyn.   Poniżej wskazówki dotyczące dojazdu.

ZAPEWNIAMY SCHRONIENIE ORAZ BEZPŁATNĄ:

POMOC SOCJALNĄ

POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

POMOC PEDAGOGICZNĄ

POMOC PRAWNA

Sejm uchwalił ustawę antyprzemocową – co powinieneś wiedzieć?

Pod koniec kwietnia Sejm uchwalił tzw. „ustawę antyprzemocową”, która zakłada m.in. natychmiastowe izolowanie sprawców przemocy domowej od ich ofiar.

Należy nadmienić, że poparcie dla niej wyraziły wszystkie kluby parlamentarne. Ustawę przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Ustawa ma wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami pod poniższymi linkami:


Uroczysta Gala SOW-ik i SUPER SOW-ik 2019

Uroczysta Gala SOW-ik i SUPER SOW-ik 2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się uroczysta Gala, podczas której już po raz kolejny przyznane zostały nagrody i wyróżnienia SOW-ika i SUPER SOW-ika 2019. Statuetki wręczane są laureatom jako forma wdzięczności za zaangażowanie w pomoc osobom pokrzywdzonym, osobom uwikłanym w problem przemocy, problemy rodzinne, a także innym osobom, które w skutek zaistniałej sytuacji życiowej znalazły się w szczególnym kryzysie i potrzebują pomocy, w przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i całokształt pracy w tej dziedzinie. 

Kapituła Konkursu, składająca się z przedstawicieli służb pomocowych, policji, a także samorządu, przyznając wyróżnienia doceniła realizację kompleksowych działań mających na celu wszelkie formy przeciwdziałania przemocy, profesjonalizację wsparcia zapewnianego osobom doświadczającym przemocy, a także różnorodność inicjatyw odnoszących  się do budowania wzajemnej współpracy w zakresie tego zjawiska.

Tegorocznymi Laureatami nagrody SOW-ik i SUPER SOW-ik 2019 zostali:

W dziedzinie SUPER SOW-ik:

 1. PANI KATARZYNA ROGALA – DYREKTOR STALOWOLSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W STALOWEJ WOLI

W dziedzinie SOW-ik:

 1. PANI ALINA PIENIĄŻEK – PODKOMISARZ WYDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE
 2. PANI EWA MAZIARZ – KIEROWNIK OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W RUDNIKU NAD SANEM – PROWADZONYM PRZEZ CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
 3. PANI MARIA GAWEŁ, JOLANTA KOSIEK, SABINA ZAJĄC – ŁAJDANOWICZ – ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW GRUP ROBOCZYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE

Wyróżnienia:

 1. PANI MAGDALENA KWIATKOWSKA – SIERŻANT KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI
 2. PANI MAŁGORZATA PELC – KURATOR SPECJALISTA II ZESPOŁU KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ W SPRAWACH RODZINNYCH I NIELETNICH SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE
 3. PANI MARZENA SOCHA – ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY
 4. PANI PODKOMISARZ ANNA KARAŚ –SPECJALISTA WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BRZOZOWIE
 5. PANI SABINA SKUBISZ – PRACOWNIK SOCLALNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMYŚLU

Kampania „Biała Wstążka” w Przemyślu i powiecie przemyskim

We wtorek 10 grudnia br. zakończyła się kolejna edycja kampanii „Biała Wstążka”, którą na terenie miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego zainaugurowaliśmy 25 listopada. To już 10 edycja tej największej na świecie akcji społecznej będącej symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, która ma również na celu zatrzymanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na to zjawisko.

Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach wraz z uczniami z przemyskich szkół ponadpodstawowych odwiedzili lokalne urzędy (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Komendę Miejską Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wojewódzki Szpital im Św. Ojca Pio w Przemyślu), gdzie mężczyznom przypinali symboliczne białe wstążeczki, a kobiety obdarowywali białymi różami.

Wśród mężczyzn, którzy wyrazili solidarność i poparcie tej ważnej inicjatywy znaleźli się m.in.; Prezydent Miasta Przemyśla p. Wojciech Bakun, Wiceprezydent Miasta Przemyśla p. Bogusław Swieży, Sekretarz Miasta p. Dariusz Łapa, Kierownik Biura Prezydenta p. Maciej Wolański, Starosta Przemyski p. Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski p. Marek Kudła, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. p. Rafał Dryś, Dyrektor MOPS p. Piotr Hryniszyn oraz inni pracownicy, policjanci i osoby odwiedzające przemyskie urzędy.

Odwiedził nas Św. Mikołaj

Jak się okazało listy do Św. Mikołaja dotarły na czas, a i on zdążył nas odwiedzić niosąc oprócz podarunków radość i szczęście dla nas wszystkich. W eskorcie nie byle kogo bo samych ratowników medycznych i policjantów zawitał do naszego Ośrodka, aby obdarować najmłodszych przebywających w naszej placówce.

To był dzień wielu przeżyć, emocji i chwil, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Drogi Św. Mikołaju serdecznie Ci dziękujemy za odwiedziny i obiecujemy, że w przyszłym roku znów napiszemy listy, którymi zapraszamy Cię w skromne progi naszego Ośrodka. Zobaczcie sami ile było radości.

Startuje Kampania Biała Wstążka 2019

10 edycja Kampanii „Biała Wstążka” w mieście Przemyśl i powiecie przemyskim.
Niniejsza inicjatywa od samego początku jest realizowana przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.

Od czego zaczęła się „Biała wstążka”?

To pomysł i inicjatywa kanadyjskich mężczyzn, którzy w 1991 roku postanowili włączyć się w akcję walki z przemocą wobec kobiet.
Jako symbol akcji wybrali białą wstążkę – znak niewinności.

Biała Wstążka świadczy o tym, że cyt: „mężczyźni nie będą sprawcami przemocy i będą się przeciwstawiać wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni w Kanadzie 100 000 mężczyzn założyło białą wstążeczkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

25 listopad – 10 grudzień 2019
KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA”


Kampania „Biała Wstążka” jest największą na świecie kampanią mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet, prowadzona jest już w ponad 55 krajach. Noszenie białej wstążki jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Dlaczego 16 dni?

Chodzi o zaakcentowanie tragicznych wydarzeń, które stały się symbolem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet:

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętnia zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka , sióstr Mirabal w 1960 roku w Republice Dominikany;

6 grudnia – upamiętnia wydarzenia sprzed 29 lat , kiedy to w 1989 r. w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Był to akt zemsty za to, że on nie dostał się na tę uczelnię, a wiele kobiet ją ukończyło. Oświadczył, że jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych;

16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Organizator i Koordynator akcji:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach
Korytniki 14 | 37 – 741 Krasiczyn | e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl | tel./fax: 16 671 85 94

Skip to content