Dar firmy ASTRA dla dzieci przebywających w Ośrodku

Początek wakacji w naszym Ośrodku zaowocował wielką radością przebywających tutaj dzieci. Nie jest to jedynie szczęście wynikającego z racji odpoczynku od zajęć szkolnych (chociaż również), ale także perspektywa twórczych i rozmaitych zajęć artystycznych. Naszym małym podopiecznym umożliwiła to firma ASTRA S.A. z Przemyśla., która nieodpłatnie przekazała nam mnóstwo artykułów plastycznych (m.in. farb, plastelin, kredek itp.) . Dzięki temu, tegoroczne wakacje (i nie tylko one) będą miały kolory i kształty najbardziej odległych podróży.  Ściany Ośrodka od dzisiaj będą przyozdobione nieograniczoną dziecięcą wyobraźnią utrwaloną na papierze i w innych materiałach. Dziękujemy firmie ASTRA S.A. za okazane wsparcie. JESTEŚCIE WIELCY! (więcej…)

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach

W dniu 5 stycznia 2018 r. Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wziął udział w corocznym spotkaniu opłatkowym w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach. Udział w tej uroczystości wzięli również; ks. Arcybiskup Adam Szal, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Posłowie na Sejm RP Andrzej Matusiewicz i Piotr Uruski, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyny Podhalicz, Starosta Przemyski Jan Pączek, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański oraz 23 kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Podkarpacia, a także przedstawicieli instytucji współpracujących z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem oddział w Przemyślu. (więcej…)

Uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne

Tradycyjne jak co roku, w Przemyskiej Bibliotece Publicznej 28 grudnia br. odbyło się spotkanie opłatkowe którego gospodarzami byli Prezydent Miasta oraz Starosta Przemyski. Udział wzięli zaproszeni goście, m.in. posłowie Ziemi Przemyskiej, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele instytucji i organizacji działających w mieście i powiecie przemyskim, w tym jednostek policji, wojska, straży granicznej, straży pożarnej i miejskiej oraz służby celno – skarbowej.. Życzenia świąteczne i noworoczne przekazali zebranym również dwaj przemyscy metropolici: Abp. Adam Szal oraz Abp Eugeniusz Popowicz, wspomagani w modlitwie przez Kapelana Garnizonu Przemyśl ks. ppłk Marcina Kwiatkowskiego. (więcej…)

Biała Wstążka nasze akcje


„Biała wstążka” to największa na świecie międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet. Warto pamiętać, że: 
Kampania została zainicjowana w 1991 r. w Kanadzie przez grupę mężczyzn w drugą rocznicę tragicznego wydarzenia z Montrealu, gdzie 6 grudnia 1989 r. w budynku tamtejszej politechniki mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Powodem miała być zazdrość o miejsce na studiach technicznych, które rzekomo miały mu zabrać kobiety.

(więcej…)

Biała Wstążka 2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej już edycji kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet pn.: ,,Biała Wstążka`2017” organizowanej przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.

25 listopada po raz kolejny rusza kampania społeczna „Biała Wstążka”, która potrwa do 10 grudnia. To największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet mająca również na celu zatrzymanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na to zjawisko. 
Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Zmierza do włączenia ich w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i do zachęcania do mówienia i kształtowanie postaw krytycznych wobec tego zjawiska. Celem kampanii jest również podtrzymanie społecznej debaty i dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. 
W czasie trwania kampanii, mężczyźni biorący w niej udział, noszą białe wstążki symbolizujące zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Na świecie Kampania „Biała Wstążka” organizowana jest w ponad 55 krajach.

Wyjątkowe wyróżnienie dla Piotra Hryniszyna

Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach pod Przemyślem Piotr Hryniszyn otrzymał Brązową Odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. – W codziennej pracy jako pedagog, terapeuta traktuję drugiego człowieka tak, jakbym chciał, aby mnie traktowano. Czyli bez uprzedzeń, z szacunkiem i ogromną życzliwością oraz cierpliwością – powiedział P. Hryniszyn (więcej…)

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

„TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”  w dniach 22 – 27 lutego 2016 roku. STOWARZYSZENIE CENTRUM WPSARCIA I PROFILAKTYKI, SCWIP w Korytnikach,  Korytniki 14. W dniach 22 lutego – 27 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury specjalistów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. (więcej…)

7 lat KAMPANII „BIAŁEJ WSTĄŻKI” w mieście PRZEMYŚL i WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Celem kampanii organizowanej przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, na terenie miasta Przemyśla i województwa podkarpackiego jest inicjowanie społecznej debaty i dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierania i zintensyfikowania działań na rzecz jej przeciwdziałania. A przede wszystkim tworzenie systemu współpracy pomiędzy instytucjami i osobami je reprezentującymi… (więcej…)

Skip to content