Działania edukacyjne i psycho – korekcyjne

Wiemy jak ważnym aspektem jest edukacja naszych podopiecznych. Podczas spotkań w Ośrodku staramy się w przystępny sposób prezentować wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
To nie tylko aspekt prawny, ale i działania podnoszące świadomość. Jest to jedno z ważnych ogniw w powrocie do normalności.  Wieloletnie doświadczenie, stale podnoszone kwalifikacje naszego personelu sprawiają, że nasze działania zyskują coraz większą skuteczność. Przygotowujemy materiały informacyjne i zwracamy uwagę na problem przemocy inicjując oraz organizując happeningi, akcje społeczne, konferencje oraz działania informacyjne w serwisach społecznościowych. 

Również przygotowujemy i prowadzimy specjalistyczne szkolenia, warsztaty oraz poszczególne elementy studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób oraz instytucji zainteresowanych. Współpracujemy z lokalnymi mediami oraz instytucjami zaangażowanymi w udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Nasz Ośrodek od 2007 roku realizuje również w program w zakresie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, jak również od 2018 program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia dla sprawców przemocy odbywają się poza terenem ośrodka, w tym również w jednostkach penitencjarnych ZK w Przemyślu i Medyce. W powyższym zakresie z naszych usług korzystają również powiaty: jarosławski, przeworski, lubaczowski i łańcucki.

Skip to content