Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ofiary przemocy. „Osoba doświadczająca przemocy w świetle milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”. 

Opublikowane przez Honorata w dniu

W imieniu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ofiary przemocy. „Osoba doświadczająca przemocy w świetle milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”

Konferencja odbędzie się 6 grudnia br. w Lublinie. Jej celem jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną. Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Uczestnicy mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, a także zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi przemocy.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 15 listopada br. 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.ofiaryprzemocy.pl

Patronat nad wydarzeniem objął dwumiesięcznik „Niebieska Linia”

Skip to content