Pomoc socjalna w Ośrodku

Nasz Ośrodek dysponuje doskonalą bazą lokalową, gdzie zapewniamy całodobową opiekę i schronienie osobom – ofiarom przemocy. Doskonale rozumiemy, jak ważną rolę odgrywa otoczenie w procesie powrotu do normalnego życia.

Ośrodek zlokalizowany jest w zacisznej miejscowości Korytniki w odległości kilkunastu km od miasta Przemyśla na terenie Gminy Krasiczyn. Teren Ośrodka jest ogrodzony i monitorowany. Dla najmłodszych podopiecznych dysponujemy placem zabaw oraz staramy się uprzyjemnić czas podczas zajęć prowadzonych przez naszych specjalistów: pedagogów, psychologów i terapeutów.

Staramy się zapewnić optymalne warunki bytowe osobom przebywającym w Ośrodku. Na przestrzeni wielu lat działalności wypracowaliśmy wysokie standardy naszych działań. W ośrodku pracuje wykwalifikowana kadra, która jest gotowa nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

W ośrodku zatrudniony jest doświadczony pracownik socjalny służący radą i pomocą w zakresie swoich uprawnień. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie potrzeb bytowych jesteśmy zobowiązani do zapewnienia:

  • całodobowego okresowego pobytu dla nie więcej niż trzydziestu osób, z zastrzeżeniem, że liczba ta może ulec zwiększeniu, zależnie od możliwości lokalowych specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,
  • pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie,
  • wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki,
  • ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób,
  • miejsca do prania i suszenia,
  • ogólnodostępnej kuchni,
  • w podstawowym wymiarze wyżywienia, odzieży i obuwia,
  • podstawowych środków higieny osobistej i środków czystości.
Skip to content