Ruszył program „Akademia Bezpiecznego Człowieka”

Opublikowane przez Honorata w dniu

Żyjemy w czasach, w których technologia ma coraz większy wpływ na nasze życie. I choć jej rozwój przynosi wiele udogodnień, niestety niesie również ze sobą pewne zagrożenia. To właśnie z myślą o nich powstał program Akademia Bezpiecznego Człowieka.

Postęp technologiczny pozwolił na stworzenie takiej przestrzeni społecznej, w której możliwym stała się ogólnoświatowa wymiana informacji. Wnosząc jednak ze sobą szereg innowacji, cyberprzestrzeń wniosła również i zagrożenia – przyrost danych sprawił bowiem, że wzrosło także ryzyko ich przechwycenia bądź wykorzystania przez niepowołane osoby.

Z myślą o przeciwdziałaniu przestępstwom – między innymi w sieci – powstał program Akademia Bezpiecznego Człowieka. Jego autorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ. ABC to projekt zapobiegania przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają miejsce w cyberprzestrzeni. Co ważne, program skierowany jest do czterech grup wiekowych – dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Jego celem jest nie tylko wskazanie współczesnych zagrożeń, lecz również szeroko pojęta edukacja na temat sposobów reagowania na nie.

Warto podkreślić, że w skład programu wchodzą cztery filmy edukacyjne:


DZIECI


MŁODZIEŻ


DOROŚLI


SENIORZY

Program jest współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Patronem Honorowym „Akademii Bezpiecznego Człowieka” jest Komendant Główny Policji.

Skip to content