Spotkanie świąteczno-noworoczne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach

Opublikowane przez Honorata w dniu

W dniu 5 stycznia 2018 r. Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wziął udział w corocznym spotkaniu opłatkowym w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach. Udział w tej uroczystości wzięli również; ks. Arcybiskup Adam Szal, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Posłowie na Sejm RP Andrzej Matusiewicz i Piotr Uruski, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyny Podhalicz, Starosta Przemyski Jan Pączek, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański oraz 23 kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Podkarpacia, a także przedstawicieli instytucji współpracujących z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem oddział w Przemyślu.

Skip to content