Wiemy jak ważnym aspektem jest edukacja naszych podopiecznych. Podczas spotkań w Ośrodku staramy się w przystępny sposób prezentować wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To nie tylko aspekt prawny, ale i działania podnoszące świadomość. Jest to jedno z ważnych ogniw w powrocie do normalności.  Wieloletnie doświadczenie, stale podnoszone kwalifikacje naszego personelu sprawiają, że nasze działania zyskują coraz większą skuteczność. Przygotowujemy materiały informacyjne i zwracamy uwagę na problem przemocy inicjując oraz organizując happeningi, akcje społeczne, konferencje oraz działania informacyjne w serwisach społecznościowych. Współpracujemy z lokalnymi mediami oraz instytucjami zaangażowanymi w udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Skip to content