Przepisy prawa regulujące obszar przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniżej prezentujemy do pobrania w formacie PDF teksty najistotniejszych ustaw regulujących w polskim prawie obszar przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do otwarcia pobranych plików niezbędne jest pobranie przeglądarki plików w formaci *.PDF , który znajdą Państwo pod adresem URL: https://get.adobe.com/pl/reader/
Skip to content