Zespół Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach stanowią ludzie o ogromnym doświadczeniu w pracy z ludźmi nie tylko ofiarami przemocy, ale i jej sprawcami. Dokładamy wszelkich starań, aby stale podnosić nasze kwalifikacje i wiedzę oraz kompetencje. Praca w Ośrodku jest dla nas wszystkich ważną misją niesienia pomocy w powrocie do normalności i wsparcia naszych podopiecznych w tym procesie.

Mgr pracy socjalnej, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. na kierunku Socjologia ze specjalnością praca socjalna.
Jako pracownik socjalny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach jest osobą skoncentrowaną na rzeczywistych i realnych potrzebach naszych klientów. Zarazem jako pracownik pierwszego kontaktu jest osobą ciepłą i oddaną.
W ośrodku prowadzi doradztwo socjalne oraz wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej. Współuczestniczy w diagnozie i w realizacji planu pracy z klientem ośrodka. Prowadzi obserwację, tworzy indywidualny plan pomocy socjalnej oraz zawiera kontrakty, sporządza wywiady środowiskowe – socjalne. Udziela wskazówek wychowawczych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Ukończyła liczne szkolenia w tym:

  • z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – stopień podstawowy,
  • praca ze sprawcą przemocy w rodzinie w oparciu o model z Duluth,
  • pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny, w tym także praca socjalna z rodziną – asystenturą i pieczą zastępczą,
  • Trening Zastępowania Agresji ART;
  • TSR – Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – stopień I
  • szkolenie w zakresie pracy z dziećmi w oparciu o metodę „Dam Radę!” oraz metody „Jestem z Ciebie Dumny” – praktyk.
  • Jest również członkiem Stowarzyszenia Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach.

Jego osoba jest nie do przecenienia. Jako człowiek, swoją postawą, dystansem do samego siebie, poczuciem humoru i podejściem do życia oraz problemów dnia codziennego, jest ważnym elementem w dochodzeniu do równowagi u naszych klientów. W obrębie własnych umiejętności czynnie wspiera i wspomaga zespół SOW w zakresie pracy z osobami doznającymi przemocy, a zarazem klientami naszego ośrodka. Do jego zadań należy utrzymywanie wymaganego standardu świadczonych przez Ośrodek usług w zakresie bytowym, poprzez zapewnianie bieżących potrzeb osób w nim przebywających i pracujących. Podejmowanie współpracy z firmami i podmiotami gospodarczymi w celu zapewnienia najkorzystniejszych ofert dla Ośrodka. Prowadzi i archiwizuje dokumentację określoną przez dyrektora SOW. Zawsze potrafi znaleźć rozwiązanie w sytuacjach kryzysowych, a jego nieszablonowe pomysły w wielu przypadkach okazywały się skuteczne.
Czynnie przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę/y, rodzinę lub grupę. Współuczestniczy w inspirowaniu i przeprowadzaniu programów oraz kampanii społecznych związaną z działalnością SOW.
Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I stopnia.
Jest członkiem i zarazem skarbnikiem Stowarzyszenia Centrum Wsparci i Profilaktyki w Korytnikach.

Skip to content