7 lat KAMPANII „BIAŁEJ WSTĄŻKI” w mieście PRZEMYŚL i WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Celem kampanii organizowanej przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, na terenie miasta Przemyśla i województwa podkarpackiego jest inicjowanie społecznej debaty i dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierania i zintensyfikowania działań na rzecz jej przeciwdziałania. A przede wszystkim tworzenie systemu współpracy pomiędzy instytucjami i osobami je reprezentującymi…
Tegoroczna Kampania, jak co roku rozpoczyna się w inny sposób, niż poprzednie edycje… Idąc z duchem czasu oraz sugestiami osób młodych, zdecydowaliśmy się do zainicjowania Kampanii w mediach społecznościowych – poprzez Facebook`a.Natomiast zakończenie tegorocznej Kampanii odbędzie się tradycyjnie Uroczystą Galą wręczenia wyróżnień w postaci statuetek SOW-ik i SUPER SOW-ik`2016 wybranym (przez Kapitułę Konkursową) osobom/instytucjom, spośród nadesłanych kandydatur z całego województwa podkarpackiego. 

 

Czytaj więcej: 7 lat KAMPANII „BIAŁEJ WSTĄŻKI” w mieście PRZEMYŚL i WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Weź udział w konkursie SOW-ik2016


ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w konkursie SOW-ik`2016. Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Prezes Stowarzyszenia Centrum Wsparcia i Profilaktyki działającego przy SOW w Korytnikach, zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w corocznym konkursie SOW-ika i SUPER SOW-ika.

Czytaj więcej: Weź udział w konkursie SOW-ik2016

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

„TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”  w dniach 22 - 27 lutego 2016 roku. STOWARZYSZENIE CENTRUM WPSARCIA I PROFILAKTYKI, SCWIP w Korytnikach,  Korytniki 14. W dniach 22 lutego – 27 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury specjalistów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Czytaj więcej: Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Podsumowano kampanię społeczną „Biała wstążka”


W Przemyślu podsumowano kampanię społeczną „Biała wstążka” – mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet. Osobom i instytucjom wspierającym pokrzywdzonych i zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wręczono statuetki „SOW-ika”.

Czytaj więcej: Podsumowano kampanię społeczną „Biała wstążka”

Nowe przepisy dotyczące pomocy społecznej


Od 5 paźdzernika zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące pomocy społecznej. W sposób kompleksowy określają, kto może skorzystać z pomocy państwa i w jakiej formie. Nowela wskazuje także, za co odpowiedzialne są gminy. Daje też większą ochronę pracownikom socjalnym.

"Znowelizowana ustawa wprowadza wiele rozwiązań poprawiających jakość i dostępność do usług pomocy społecznej, ale również porządkuje i doprecyzowuje obowiązujące przepisy prawa. Wprowadza korzystne zmiany dotyczące odpłatności za usługi świadczone przez środowiskowe domy samopomocy, modyfikuje również sposób ustalania wysokości dotacji dla tych jednostek" - powiedziała PAP wiceminister pracy Elżbieta Seredyn.

Czytaj więcej: Nowe przepisy dotyczące pomocy społecznej

Minimalne standardy w zakresie prawa, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw

Każdego roku blisko 75 mln obywateli państw Unii Europejskiej pada ofiarą przestępstwa (szacunku Komisji Europejskiej). Przyjęta 14 listopada 2012 r. dyrektywa ustanawiająca minimalne standardy w zakresie prawa, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw ujednoliciła zasady ich traktowania na terenie Unii Europejskiej. Zniesienie granic i możliwość swobodniejszego przemieszczania się mieszkańców sprawiły, że konieczne stały się zmiany w prawie, które umożliwiłyby równe traktowanie ofiar przestępstw bez względu na kraj, w którym obecnie przebywają oraz traktowanie ich bez dyskryminacji i z szacunkiem.

Czytaj więcej: Minimalne standardy w zakresie prawa, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw

Od pokoju w domu do pokoju na świecie

Już po raz 24, między 25 listopada a 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana była największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje najróżniejsze wydarzenia,

Czytaj więcej: Od pokoju w domu do pokoju na świecie