Przesyłkę sądowa dla dziecka lub ubezwłasnowolnionego odbierze opiekun

Opublikowane przez Honorata w dniu


Opiekun będzie mógł odebrać przesyłkę sądową za ubezwłasnowolnionego lub małoletniego – zarówno w mieszkaniu, jak i na poczcie. Takie zmiany, a dokładnie uszczegółowienie obecnych przepisów o doręczeniach, przewiduje projekt noweli rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Doręczenia przesyłek sądowych szwankują w Polsce od wielu lat mimo licznych zmian i poprawek, a ta prosta czynność ma doniosłe skutki procesowe.

Dotyczy to niemałej grupy osób, a błędy w doręczeniach pism sądowych, ale też np. komorniczych, mogą skutkować utratą terminu na odwołanie od wyroku czy innego uprawnienia.

Samo doręczenie przesyłek w miejscu zamieszkania – adresatowi czy jego domownikowi – jest traktowane zdroworozsądkowo. Wystarczy, że za drzwiami pokaże się listonoszowi jakaś dorosła osoba. Ale już na poczcie samo przedstawienie awiza nie wystarczy.

Praktyka wskazuje, że wciąż istnieje problem, zwłaszcza z odbiorem z placówki pocztowych korespondencji sądowej kierowanej do osób niemających zdolności do czynności prawnych (zdolności procesowej).

Chodzi o całkowicie ubezwłasnowolnionych i osoby, które nie ukończyły lat 13. Te przesyłki mogą odbierać ich przedstawiciele ustawowi, opiekunowie czy rodzice.

Dokonana zmiana polega na bezpośrednim wskazaniu przedstawiciela ustawowego jako uprawnionego do odbioru przesyłki złożonej w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy (bo takie doręczenie też czasem jest stosowane).

Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Źródło: Rzeczpospolita

Skip to content