Wychowuj bez klapsów by dać dzieciom siłę !

Opublikowane przez Honorata w dniu


Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że niemal połowa dorosłych Polaków sądzi, że są sytuacje, w których można uderzyć dziecko za karę. Większość nie uważa, że klaps jest skuteczną metodą wychowawczą, ale nie wie, co można zrobić zamiast. Nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę “Potrafię się zatrzymać” ma zachęcić rodziców do zatrzymania się, kiedy nerwy biorą górę i poszukiwania konstruktywnych sposobów na opanowanie swoich emocji w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Dzieci często stają się ofiarami krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego, zaniedbania oraz wykorzystywania seksualnego. Ich potrzeby i prawa ciągle nie są wystarczająco dostrzegane i respektowane – czytamy na powstałej stronie akcji „Potrafię się zatrzymać” – platformie edukacyjnej Fundacji Dajemy Dziecom Siłę, która od 1991r. dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Po wejściu na stronę można zapoznać się z materiałami kampanii, pomagającymi zrozumieć, jaka jest geneza trudnych zachowań dziecka i jak można sobie z nimi poradzić, nie uciekając się do bicia.

Ciągle blisko połowa Polaków (48%) uważa, że za karę można uderzyć dziecko. 26% polskich rodziców przyznaje, że zdarzyło się im stosować kary cielesne. Są to przede wszystkim klapsy oraz bicie ręką. Pytani o powody, mówią o utracie panowania nad sobą (56%), zmęczeniu, poczuciu bezradności, braku wsparcia czy braku znajomości innych metod wychowawczych (36%)[1].

W odpowiedzi na istniejącą sytuację Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje kampanię „Potrafię się zatrzymać”, której celem jest wsparcie rodziców w radzeniu sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach wychowawczych. Kampania kierowana jest do rodziców małych dzieci (do 6. roku życia), którym zdarza się stosować klapsy, ale poszukują innych, konstruktywnych metod stawiania dziecku granic, by nauczyć je przestrzegania zasad.

Podstawowym elementem kampanii jest 2,5-minutowa animacja ukazująca poruszającą historię mamy, której zdarzyło się dać klapsa synkowi, jednak – jak wielu rodziców – ma z tego powodu wyrzuty sumienia. Głosu projektowi użyczyła Karolina Gruszka.

Aktorka, która sama jest mamą, mówi o swoich motywacjach do zaangażowania się w kampanię: Głęboko wierzę w to, że każda przemoc fizyczna wobec dziecka wyrządza mu ogromną krzywdę, zaburza jego poczucie własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa. Ciepły i głęboki głos Karoliny Gruszki dodatkowo podkreśla emocjonalny charakter spotu. Myślę, że każdy rodzic w głębi serca, marzy o tym, by stworzyć ze swoim dzieckiem jak najpiękniejszą relację, opartą na miłości, zrozumieniu, szacunku. Każdy klaps, każde potrząśnięcie dzieckiem w złości, uderzenie, oddala nas od takiej relacji. Z kolei każde przytulenie dziecka, każda chwila bliskości, każda próba uważnej rozmowy naprawdę potrafią zdziałać cuda – dodaje Karolina Gruszka.

Wszyscy, którzy uważają, że warto się zatrzymać zanim emocje wezmą górę, a miłością i szacunkiem wobec dziecka można osiągnąć więcej niż klapsem, będą mogli poprzeć akcję „Potrafię się zatrzymać” na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/DajemyDzieciomSile/

Za kreację, przygotowanie KV kampanii i spotów odpowiada Better Story Studio. W pozyskiwaniu mediów do kampanii wsparł fundację dom mediowy Zenith.

[1] Badanie Kantar Millward Brown S.A. przeprowadzone na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w sierpniu 2017 roku, CAWI, N=1005; dane opublikowane 17/11/17. Szczegółowe wyniki w artykule: Włodarczyk, J. (2017). Klaps za karę. Wyniki badania postaw i stosowania kar fizycznych w Polsce. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(4), na stronie dzieckokrzywdzone.fdds.pl


Źródło: kampanie społeczne (www.kampaniespoleczne.pl)

Skip to content