Ruszył program „Akademia Bezpiecznego Człowieka”

Żyjemy w czasach, w których technologia ma coraz większy wpływ na nasze życie. I choć jej rozwój przynosi wiele udogodnień, niestety niesie również ze sobą pewne zagrożenia. To właśnie z myślą o nich powstał program Akademia Bezpiecznego Człowieka.

Postęp technologiczny pozwolił na stworzenie takiej przestrzeni społecznej, w której możliwym stała się ogólnoświatowa wymiana informacji. Wnosząc jednak ze sobą szereg innowacji, cyberprzestrzeń wniosła również i zagrożenia – przyrost danych sprawił bowiem, że wzrosło także ryzyko ich przechwycenia bądź wykorzystania przez niepowołane osoby.

(więcej…)

Już wkrótce rusza Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć


Już wkrótce, między 25 listopada do 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana będzie największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje najróżniejsze wydarzenia, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy.

(więcej…)

Senat nie zgodził się na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka

Przypomnijmy – dnia 24 października br. Sejm wybrał Agnieszkę Dudzińską na RPD. Jej kandydaturę, którą zgłosiło PiS, poparło 232 posłów, 184 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna konieczna do wyboru wynosiła 210 głosów. Zgodnie z ustawą, do jej powołania potrzebna była zgoda Senatu. Senat nie zgodził się jednak na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na powyższe stanowisko. Za przyjęciem jej kandydatury zagłosował tylko jeden senator, przeciw było 67. (więcej…)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ofiary przemocy. „Osoba doświadczająca przemocy w świetle milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”. 

W imieniu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ofiary przemocy. „Osoba doświadczająca przemocy w świetle milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”

Konferencja odbędzie się 6 grudnia br. w Lublinie. Jej celem jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną. Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. (więcej…)

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Jak co roku przez pierwszych dziewiętnaście dni listopada prowadzone są działania edukacyjne i profilaktyczne zmierzające do zwiększania świadomości i umiejętności umożliwiających skuteczne przeciwstawianie się przemocy. Co ważne, kampania jest prowadzona co roku na całym świecie. Inicjatywa jest koordynowana przez genewską organizację zajmującą się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation. (więcej…)

Dar firmy ASTRA dla dzieci przebywających w Ośrodku

Początek wakacji w naszym Ośrodku zaowocował wielką radością przebywających tutaj dzieci. Nie jest to jedynie szczęście wynikającego z racji odpoczynku od zajęć szkolnych (chociaż również), ale także perspektywa twórczych i rozmaitych zajęć artystycznych. Naszym małym podopiecznym umożliwiła to firma ASTRA S.A. z Przemyśla., która nieodpłatnie przekazała nam mnóstwo artykułów plastycznych (m.in. farb, plastelin, kredek itp.) . Dzięki temu, tegoroczne wakacje (i nie tylko one) będą miały kolory i kształty najbardziej odległych podróży.  Ściany Ośrodka od dzisiaj będą przyozdobione nieograniczoną dziecięcą wyobraźnią utrwaloną na papierze i w innych materiałach. Dziękujemy firmie ASTRA S.A. za okazane wsparcie. JESTEŚCIE WIELCY! (więcej…)

IV Wojewódzka Konferencja, inaugurująca Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W dniu 19 lutego 2018 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja „Międzyinstytucjonalne działania pomocowe – w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz osobom im najbliższym”. (więcej…)

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach

W dniu 5 stycznia 2018 r. Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wziął udział w corocznym spotkaniu opłatkowym w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach. Udział w tej uroczystości wzięli również; ks. Arcybiskup Adam Szal, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Posłowie na Sejm RP Andrzej Matusiewicz i Piotr Uruski, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyny Podhalicz, Starosta Przemyski Jan Pączek, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański oraz 23 kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Podkarpacia, a także przedstawicieli instytucji współpracujących z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem oddział w Przemyślu. (więcej…)

Uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne

Tradycyjne jak co roku, w Przemyskiej Bibliotece Publicznej 28 grudnia br. odbyło się spotkanie opłatkowe którego gospodarzami byli Prezydent Miasta oraz Starosta Przemyski. Udział wzięli zaproszeni goście, m.in. posłowie Ziemi Przemyskiej, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele instytucji i organizacji działających w mieście i powiecie przemyskim, w tym jednostek policji, wojska, straży granicznej, straży pożarnej i miejskiej oraz służby celno – skarbowej.. Życzenia świąteczne i noworoczne przekazali zebranym również dwaj przemyscy metropolici: Abp. Adam Szal oraz Abp Eugeniusz Popowicz, wspomagani w modlitwie przez Kapelana Garnizonu Przemyśl ks. ppłk Marcina Kwiatkowskiego. (więcej…)

Skip to content